prawko kat a1 białystok

"Z nami nauczysz się jeździć, a przy okazji zdasz egzamin"

Osk Rzońca

Oferta

Kategoria B

Wstecz
Wstecz
Oferta

Kategoria B

Wiek kandydata: 18 lat. 
Szkolenie może rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.

Krok 1 : Należy wykonać badania lekarskie kat: B o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, orzeczenie lekarskie możemy uzyskać u lekarza:
- lek. med. Nina Trajgiel, ul. Kombatantów 4, Białystok 15-102, tel. 660-735-663,  www.badania24.com.pl
Koszt badania lekarskiego – 200.- zł
Krok 2 : Wykonać jedną fotografię
Krok 3 : Wypełnić zgodę rodziców (dotyczy niepełnoletnich zamieszkałych na terenie):
Starostwo Powiatowe – formularz do pobrania – tutaj
Urząd Miejski Białystok – formularz do pobrania- tutaj
Krok 4 : Z jedną fotografią , badaniami lekarskimi, pisemną zgodą rodziców oraz legitymacją uczniowską bądź dowodem osobistym udać się do Starostwa Powiatowego.
- osoby zameldowane w Białymstoku : Urząd Miejski Białystok ul. J.K. Branickiego 3/5
- osoby zameldowane na terenie powiatu białostockiego : Starostwo Powiatowe –
Białystok ul. Borsucza 2
Krok 5 : Wypełnić wniosek na druku ( formularz otrzymasz w Urzędzie ) w celu uzyskania
Profilu Kandydata Kierowcy – PKK
Krok 6 : Otrzymany PKK oraz PESEL dostarczasz do naszego ośrodka szkolenia;
Białystok al. Konstytucji 3-go maja 24 lok. 3 lub   udajesz się do WORD-u na egzamin z teorii bez konieczności uczęszczania na zajęcia teoretyczne w OSK.

Cena kursu: 249 zł – miesięcznie,  nieoprocentowane raty na  6 miesięcy (1499.- zł)

W cenie kursu oferujemy:
- płyta DVD z bazą pytań
- 40 godz. zajęć teoretycznych
- 30 godz. jazdy
- wjazd na plac manewrowy WORD
- korzystanie z placu manewrowego naszego ośrodka – GRATIS

 KURS ROZPOCZĘTY – zajęcia teoretyczne: (wtorek i czwartek)  - godz: 17.00 – 20.00

- sala wykładowa : Al. Konstytucji 3-go maja 24 lok nr. 3
- plac manewrowy: ul. Kombatantów 2