prawko kat a1 białystok

"Z nami nauczysz się jeździć, a przy okazji zdasz egzamin"

Osk Rzońca

Egzamin

Praktyczny

Wstecz
Wstecz
Egzamin

Praktyczny

Do egzaminu praktycznego może przystąpić osoba, która otrzymała pozytywny wynik z teoretycznego egzaminu państwowego.
Część praktyczna egzaminu państwowego odbywa się samochodem osobowym TOYOTA Yaris 1,33 (6-biegów) i polega na:
1. Wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych dla prawa jazdy kat: B
- prezentacja dwu losowo wybranych zagadnień
- przejazd pasem ruchu po prostej i łuku przodem i tyłem
- ruszenie pod górkę za pomocą hamulca awaryjnego
2. Wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych – przejechania zgodnie z zasadami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, ulicami miasta w czasie 40 minut oraz wykonania parkowania (przodem skośnie lub prostopadle albo tyłem równolegle) a także zawracania z użyciem biegu wstecznego przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej i na skrzyżowaniu. Należy także wykonać zatrzymanie pojazdu po rozpędzeniu do prędkości 50 km/h w wskazanym miejscu przez egzaminatora

Osoba egzaminowana uzyskuje:
- POZYTYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym
- NEGATYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne:

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.
KRYTERIA OCENY:
1. Osoba egzaminowana omawia dwa zadania spośród następujących:
należy otworzyć pokrywę silnika i sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku (wskazać korek wlewu oleju oraz miarkę do mierzenia poziomu   oleju, właściwy poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znakiem MIN – MAX)
b) poziom płynu chłodzącego (wskazać zbiornik i stwierdzić ile jest płynu – właściwy poziom pomiędzy: MIN-MAX)
c) poziom płynu hamulcowego (wskazać zbiornik i stwierdzić ile jest płynu – właściwy poziom pomiędzy: MIN-MAX)
d) poziom płynu w spryskiwaczach (wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu, może być do pełna)
e) działanie sygnału dźwiękowego (nacisnąć na klakson)
f) działanie jednego światła zewnętrznego pojazdu spośród – pozycyjne, mijania, drogowe, przeciwmgłowe tylne, kierunkowskazy, awaryjne, cofania, (obchodząc pojazd sprawdzać świecenie lamp) światło STOP- poprosić egzaminatora aby potwierdził świecenie lamp
2. Właściwe ustawienie: fotela, lusterek (właściwa przestrzeń za pojazdem i z boków pojazdu), zagłówków (na wysokości głowy i możliwie blisko niej) , zapięcie pasów bezpieczeństwa , sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte (kontrolka na desce rozdzielczej lub obejść pojazd dookoła)
3. Upewnienie się o możliwości jazdy
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu
drogowym (oglądanie się przez ramię w obie strony)
b) ocena sytuacji wokół pojazdu

2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
KRYTERIA OCENY:
1. Uruchomienie silnika pojazdu
2. Włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
3. Upewnienie się o możliwości jazdy
4. Płynne ruszenie (oglądanie się przez ramię)
a) opuszczenie dźwigni hamulca apostojowego
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
5. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu ( obserwacja toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
6. Nienajeżdżanie kołem na linie, nie najeżdżanie na pachołki lub tyczki
7. Zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym polu

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
KRYTERIA OCENY:
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, silnik nie powinien zgasnąć (zaciągnąć hamulec postojowy, następnie ruszyć do przodu zwalniając go)

4. Jazda w ruchu drogowym zgodnie z zasadami i techniką kierowania
KRYTERIA OCENY:
1. Włączanie się do ruchu
2. Jazda drogami jednokierunkowymi i dwukierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu.
3. Przejazd przez skrzyżowania (wszystkie typy, wiadukty, ronda, sygnalizacja świetlna)
4. Przejazd przez przejścia dla pieszych
5. Przejazd przez torowisko kolejowe i obok przystanku autobusowego
6. Wykonanie jednego z manewrów parkowania
a) prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy) sygnalizowanie i obserwacja ruchu pojazdów
b) miejsce do parkowania wyznacza egzaminator
c) po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera (sprawdzić tę możliwość) pojazd zaparkowany zgodnie z zasadami ruchu drogowego
d) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami – wjazd tyłem – wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy) sygnalizacja,
e) miejsce do parkowania wyznacza egzaminator
f) długość miejsca do parkowania powinna stanowić około 2- krotność długości pojazdu
g) po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
h) pojazd w czasie parkowania nie może najechać na krawężnik
7. Zawracanie na drodze dwukierunkowej jednojezdniowej, przy wykorzystaniu
infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
a) zawracanie odbywa się przy użyciu biegu wstecznego
b) sygnalizowanie i upewnianie się, obserwacja ruchu pojazdów
c) miejsce wyznacza egzaminator
8. Zawracanie na skrzyżowaniu (bez użycia biegu wstecznego- np: na rondzie lub wysepce)
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu przez egzaminatora podczas jazdy w ruchu
10. Wyprzedzanie, omijanie , wymijanie, zmiana pasa ruchu, skręt w lewo, w prawo.
11. Eko-jazda : zmiana biegów podczas rozpędzania samochodu, od 1800 do 2600 obr/min a pierwsze 4 biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h,  oraz wytracanie prędkości poprzez hamowanie silnikiem
Przerwanie egzaminu państwowego gdy:
a) kolizja drogowa lub wypadek (nawet nie z winy zdającego)
b) niepoprawne zachowanie się w stosunku do pieszych na przejściu i poza nim, podczas cofania(wyprzedzanie, omijanie, nieustąpienie pierwszeństwa, osoby niepełnosprawne)
c) niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, osób kierujących ruchem
d) niezastosowanie się do znaków zakaz: wjazdu, ruchu, skrętu; nakaz jazdy, linia      podwójna ciągła, STOP, wykonanie skrętu z niewłaściwego pasa ruchu,
e) nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom (na skrzyżowaniu oraz poza nim,  rowerzystom, podczas zmiany pasa, cofania, włączania się do ruchu)
f) przekroczenie prędkości dopuszczalnej o więcej niż 20 km/h
g) naruszenie zakazu wyprzedzania (ze złej strony, zabronione miejsca, znaki zakazu, itp)
h) naryszeniue zakazu zawracania

Rejestracja przebiegu egzaminu
Zapis dźwięku i obrazu za pomocą kamery przez przednią szybę pojazdu. Egzaminator przedstawia się i osobę egzaminowaną oraz podaje numer rejestracyjny pojazdu. Jeżeli nastąpi awaria urządzenia egzamin zostaje przerwany i powtórzony na koszt WORD-u.

Cena egzaminu państwowego:  jazda – 140 zł

UWAGA ! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.