prawko kat a1 białystok

"Jazda na motocyklu to najprzyjemniejsza rzecz jaką robi się w ubraniu"

Stefan Rzońca

Egzamin

A1

Wstecz
Wstecz
Egzamin

A1

Przystępując do egzaminu praktycznego osoba egzaminowana jest obowiązana posiadać odpowiedni  strój ochronny w postaci:
- kurtki z długimi rękawami zapinanej na guziki, zatrzaski lub zamek
- spodni z długimi nogawkami
- obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub  zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego
- rękawic zasłaniających całe dłonie
Wszystkie niezbędne elementy stroju nasz ośrodek udostępnia osobie egzaminowanej w ramach opłaty za szkolenie. Zdający nie musi posiadać własnego stroju.
Do egzaminu praktycznego może przystąpić osoba, która otrzymała pozytywny wynik z teoretycznego egzaminu państwowego.
Część praktyczna egzaminu państwowego odbywa się motocyklem Yamaha YBR 125 i polega na:

1.Wykonaniu na placu manewrowym zadań:
- prezentacja dwóch losowo wybranych zagadnień z obsługi motocykla
- przemieszczenie motocykla bez pracującego silnika w wyznaczonym stanowisku
- jazda po „ósemce”
- slalom wolny
- slalom szybki
- ominięcie przeszkody
- ruszenie pod górkę za pomocą hamulca postojowego
- hamowanie awaryjne
- zatrzymanie motocykla we wskazanym miejscu

2. Wykonaniu w ruchu drogowym zadań:
Przejechania zgodnie z zasadami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, ulicami miasta w czasie 25 minut oraz wykonania zawracania na skrzyżowaniu. Należy także wykonać zatrzymanie pojazdu po rozpędzeniu do prędkości 50 km/h w wskazanym miejscu przez instruktora .
Osoba egzaminowana uzyskuje:
- POZYTYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym

- NEGATYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne.

Cena egzaminu państwowego: 180 zł

DOKŁADNY PRZEBIEG EGZAMINU:

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca

1. Osoba egzaminowana zakłada kask (zapina pasek pod brodą), posiada odpowiedni ubiór (zapinana kurtka z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, odpowiednie buty, rękawice), prezentuje motocykl omawiając:
a)   stan łańcucha – prawidłowo naciągnięty (zwis 25 – 35 mm), nasmarowany,
Po wylosowaniu omawia jedno zadanie z następujących :
b) poziom oleju w silniku – wskazać korek wlewu oleju zakończony miarką na której (MIN – MAX) – właściwy poziom pomiędzy znakami, motocykl ustawiony pionowo na płaskiej powierzchni,  silnik wychłodzony
c) poziom płynu hamulcowego – wskazać zbiorniczek na kierownicy i okienko, poziom powyżej znaku MIN , gdy kierownica do jazdy prosto a motocykl ustawiony pionowo na płaskiej powierzchni
d) działanie sygnału dźwiękowego – sprawdzić jego działanie włączając zapłon
Po wylosowaniu omawia jedno zadanie z następujących :
a) działanie świateł zewnętrznych pojazdu – po włączeniu zapłonu :
- kierunkowskazy lewy i prawy,
- pozycyjne (oświetlenie tablicy rejestracyjnej)
- mijania, drogowe – po uruchomieniu silnika
- STOP – nacisnąć ręką dźwignię (przedni) i stopą (tylny)
2. Zdjąć motocykl z podpórki i przemieścić go w wyznaczonym stanowisku przy
unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
max 3-zmiany kierunku ruchu (do tyłu , do przodu, do tyłu) .
3. Postawić na podpórce
4. Dosiad motocykla, ustawienie lusterek, uruchomienie silnika(ze sprzęgłem)
5. Upewnienie się o możliwości jazdy
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu
drogowym (oglądanie się przez ramię w obie strony)
b) ocena sytuacji wokół pojazdu
6. Płynne ruszenie (oglądanie się w obie strony) – łagodne puszczenie sprzęgła ,
zwiększenie obrotów silnika

2. Jazda po ósemce 

Pięciokrotny przejazd po torze w kształcie cyfry 8
a) bez podpierania nogami
b) bez najeżdżania na linie
c) bez kierunkowskazów, bez oglądania się przez ramię
d) silnik nie może zgasnąć

3. Slalom wolny

Dwukrotny przejazd pomiędzy 5-ma bramkami
a) bez potrącania pachołków
b) bez podpierania nogami
c) bez oglądania się przez ramię
d) silnik nie może zgasnąć

4. Slalom szybki

Dwukrotny przejazd pomiędzy 5-ma pachołkami, wjazd i wyjazd przez bramki
a) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami
d) niepotrącanie pachołków
e) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne

5. Ominięcie przeszkody

Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda
a) prędkość najazdowa nie może być mniejsza niż 50 km/h
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony
c) niepodpieranie się nogami
d) niepotrącanie pachołków
e) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu motocykl nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m (silnik nie może zgasnąć) – nacisnąć hamulec tylny, zwiększyć obroty silnika następnie ruszyć do przodu popuszczając hamulec

7. Zatrzymanie motocykla w wyznaczonym miejscu

Egzaminator wyznacza miejsce do zatrzymania motocykla na placu manewrowym. Należy rozpędzić pojazd do ok. 50 km/h i zatrzymać motocykl za pomocą obydwu hamulców w wskazanym miejscu (można ten manewr również wykonać po zakończonej jeździe w ruchu drogowym)

8. Hamowanie awaryjne

Rozpędzić motocykl do ok. 50 km/h, na polecenie egzaminatora HAMUJ! uruchomić obydwa hamulce i zatrzymać motocykl (nie blokować kół, nie mierzona jest długość drogi hamowania)

9. Jazda w ruchu drogowym zgodnie z zasadami i techniką kierowania

Trasa jazdy ulicami miasta wyznaczona jest na stałe tylko dla kat: AM pozostałe kategorie egzaminator daje polecenie skrętu na skrzyżowaniu, gdy nie wydaje polecenia – należy jechać prosto. Zawracanie na skrzyżowaniu. Nie należy jechać zbyt wolno, egzaminator zwróci uwagę na dynamikę jazdy, zwracać uwagę na wyjazd autobusów z przystanków. Egzaminator jedzie za motocyklistą samochodem osobowym, łączność radiowa pomiędzy nim a zdającym.

Przerwanie egzaminu państwowego gdy:
a) kolizja drogowa (nawet nie z winy zdającego)
b) niepoprawne zachowanie się przed przejściem dla pieszych (wyprzedzanie, omijanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, itp.)
c) niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, osób kierujących ruchem
d) niezastosowanie się do znaków zakaz: wjazdu, ruchu, skrętu, nakaz jazdy, linia podwójna ciągła, STOP, skręt z niewłaściwego pasa ruchu,
e) nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom (zmiana pasa, włączanie się do ruchu)
f) przekroczenie prędkości dopuszczalnej o więcej niż 20 km/h
g) naruszenie zakazu wyprzedzania (ze złej strony, zabronione miejsca, znaki zakazu, itp)

Rejestracja przebiegu egzaminu

Zapis dźwięku i obrazu za pomocą kamery przez przednią szybę pojazdu. Jeżeli nastąpi awaria urządzenia egzamin zostaje przerwany i powtórzony na koszt WORD-u.

UWAGA ! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.